Πολιτική Προσωπικού Απορρήτου – Privacy Policy

Μέλη του site
Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται στην αίτηση για δημιουργία νέου μέλους στο site χειρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες αυτές δεν θα διανεμηθούν, εμπορευτούν, πουληθούν ή νοικιαστούν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

Αυτόματες Πληροφορίες
Με κάθε επίσκεψη στο site, δεχόμαστε και αποθηκεύουμε πληροφορίες από αυτή. Για παράδειγμα, όπως πολλά sites, χρησιμοποιούμε “cookies” και αποθηκεύουμε ορισμένες πληροφορίες όποτε επισκέπτεστε το tastycooking.gr. Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν εργαλεία που σας βοηθούν να επισκέπτεστε sites ανώνυμα. Αν και δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε μια προσωποποιημένη εμπειρία στο tastycooking.gr με τα εργαλεία αυτά, έχουμε το καθήκον να σας ενημερώσουμε ότι τα εργαλεία αυτά υπάρχουν.

Εσωτερικές Διεργασίες
Κάποιες πληροφορίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τις πωλήσεις, την επισκεψιμότητα και γενικώς λεπτομέρειες που αφορούν το site. Τα στατιστικά στοιχεία δεν θα περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης και προορίζονται για εσωτερικούς σκοπούς μόνο.

Τι είναι τα cookies?
Τα Cookies είναι αλφαριθμητικοί αναγνωριστές που μεταφέρουμε στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του browser έτσι ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να σας αναγνωρίζουμε.

Διαφημίσεις Google
Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookie για να προβάλλει διαφημίσεις στον ιστότοπό μας. Η χρήση του DART cookie από τη Google, της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες μας, βάσει των επισκέψεών τους σε ιστοτόπους στο Διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μην χρησιμοποιούν το DART cookie με μια επίσκεψη στην πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google και του δικτύου περιεχομένου. Πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google: http://www.google.com/privacy_ads.html

Mediavine Programmatic Advertising (Ver 1.1)

The Website works with Mediavine to manage third-party interest-based advertising appearing on the Website. Mediavine serves content and advertisements when you visit the Website, which may use first and third-party cookies. A cookie is a small text file which is sent to your computer or mobile device (referred to in this policy as a “device”) by the web server so that a website can remember some information about your browsing activity on the Website.

First party cookies are created by the website that you are visiting. A third-party cookie is frequently used in behavioral advertising and analytics and is created by a domain other than the website you are visiting. Third-party cookies, tags, pixels, beacons and other similar technologies (collectively, “Tags”) may be placed on the Website to monitor interaction with advertising content and to target and optimize advertising. Each internet browser has functionality so that you can block both first and third-party cookies and clear your browser’s cache. The “help” feature of the menu bar on most browsers will tell you how to stop accepting new cookies, how to receive notification of new cookies, how to disable existing cookies and how to clear your browser’s cache. For more information about cookies and how to disable them, you can consult the information at All About Cookies.

Without cookies you may not be able to take full advantage of the Website content and features. Please note that rejecting cookies does not mean that you will no longer see ads when you visit our Site. In the event you opt-out, you will still see non-personalized advertisements on the Website.

The Website collects the following data using a cookie when serving personalized ads:

 • IP Address
 • Operating System type
 • Operating System version
 • Device Type
 • Language of the website
 • Web browser type
 • Email (in hashed form)

Mediavine Partners (companies listed below with whom Mediavine shares data) may also use this data to link to other end user information the partner has independently collected to deliver targeted advertisements. Mediavine Partners may also separately collect data about end users from other sources, such as advertising IDs or pixels, and link that data to data collected from Mediavine publishers in order to provide interest-based advertising across your online experience, including devices, browsers and apps. This data includes usage data, cookie information, device information, information about interactions between users and advertisements and websites, geolocation data, traffic data, and information about a visitor’s referral source to a particular website. Mediavine Partners may also create unique IDs to create audience segments, which are used to provide targeted advertising.

If you would like more information about this practice and to know your choices to opt-in or opt-out of this data collection, please visit National Advertising Initiative opt out page. You may also visit Digital Advertising Alliance website and Network Advertising Initiative website to learn more information about interest-based advertising. You may download the AppChoices app at Digital Advertising Alliance’s AppChoices app to opt out in connection with mobile apps, or use the platform controls on your mobile device to opt out.

For specific information about Mediavine Partners, the data each collects and their data collection and privacy policies, please visit Mediavine Partners.

Mediavine Programmatic Advertising (Ver 1.1)

Ο ιστότοπος συνεργάζεται με τη Mediavine για τη διαχείριση διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος τρίτων που εμφανίζονται στον ιστότοπο. Η Mediavine εξυπηρετεί περιεχόμενο και διαφημίσεις όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies πρώτου και τρίτων. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποστέλλεται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας (αναφέρεται στην παρούσα πολιτική ως “συσκευή”) από τον διακομιστή ιστού, έτσι ώστε ένας ιστότοπος να μπορεί να θυμάται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα περιήγησής σας στον Ιστότοπο.

Τα cookies πρώτου μέρους δημιουργούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Ένα cookie τρίτου μέρους χρησιμοποιείται συχνά στη συμπεριφορική διαφήμιση και ανάλυση και δημιουργείται από έναν τομέα διαφορετικό από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Cookies τρίτων, ετικέτες, pixel, beacons και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες (συλλογικά, “Ετικέτες”) μπορούν να τοποθετηθούν στον ιστότοπο για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης με το διαφημιστικό περιεχόμενο και τη στόχευση και τη βελτιστοποίηση της διαφήμισης. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο έχει λειτουργικότητα ώστε να μπορείτε να αποκλείσετε cookie πρώτου και τρίτου κατασκευαστή και να διαγράψετε την προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας. Η λειτουργία “βοήθεια” της γραμμής μενού στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης θα σας πει πώς να σταματήσετε να αποδέχεστε νέα cookies, πώς να λαμβάνετε ειδοποίηση για νέα cookies, πώς να απενεργοποιείτε τα υπάρχοντα cookie και πώς να καθαρίζετε την προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο απενεργοποίησής τους, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις πληροφορίες στο All About Cookies.

Χωρίς cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε πλήρως από το περιεχόμενο και τις δυνατότητες του ιστότοπου. Λάβετε υπόψη ότι η απόρριψη των cookies δεν σημαίνει ότι δεν θα βλέπετε πλέον διαφημίσεις όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας. Σε περίπτωση που εξαιρεθείτε, θα συνεχίσετε να βλέπετε μη εξατομικευμένες διαφημίσεις στον ιστότοπο.

Ο ιστότοπος συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα cookie κατά την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων:

 • Διεύθυνση IP
 • Τύπος λειτουργικού συστήματος
 • Έκδοση λειτουργικού συστήματος
 • Τύπος συσκευής
 • Γλώσσα του ιστότοπου
 • Τύπος προγράμματος περιήγησης Ιστού
 • Email (σε κατακερματισμένη μορφή)

Οι Συνεργάτες Mediavine (οι εταιρείες που αναφέρονται παρακάτω με τις οποίες η Mediavine μοιράζεται δεδομένα) μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να συνδέσουν άλλες πληροφορίες τελικού χρήστη που έχει συλλέξει ανεξάρτητα ο συνεργάτης για την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων. Οι Συνεργάτες Mediavine μπορούν επίσης να συλλέγουν ξεχωριστά δεδομένα σχετικά με τους τελικούς χρήστες από άλλες πηγές, όπως διαφημιστικά αναγνωριστικά ή εικονοστοιχεία, και να συνδέσουν αυτά τα δεδομένα με δεδομένα που συλλέγονται από εκδότες Mediavine, προκειμένου να παρέχουν διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος σε όλη την διαδικτυακή εμπειρία σας, συμπεριλαμβανομένων συσκευών, προγραμμάτων περιήγησης και εφαρμογών . Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα χρήσης, πληροφορίες cookie, πληροφορίες συσκευής, πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρηστών και διαφημίσεων και ιστότοπων, δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας, δεδομένα κίνησης και πληροφορίες σχετικά με την πηγή παραπομπής ενός επισκέπτη σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Οι Συνεργάτες Mediavine μπορούν επίσης να δημιουργήσουν μοναδικά αναγνωριστικά για τη δημιουργία τμημάτων κοινού, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πρακτική και για να μάθετε τις επιλογές σας για να εξαιρεθείτε ή να εξαιρεθείτε από αυτήν τη συλλογή δεδομένων, επισκεφτείτε τη σελίδα εξαίρεσης National Advertising Initiative. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον ιστότοπο Digital Advertising Alliance και τον ιστότοπο Network Advertising Initiative για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή AppChoices της Digital Advertising Alliance για να εξαιρεθείτε σε σχέση με εφαρμογές για κινητά ή να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου πλατφόρμας στην κινητή συσκευή σας για να εξαιρεθείτε.

Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους Mediavine Partners, τα δεδομένα που συλλέγει ο καθένας και τις πολιτικές συλλογής δεδομένων και απορρήτου τους, επισκεφτείτε το Mediavine Partners.